Założycielem i dyrygentem zespołu jest Anna Wilczewska, pracownik Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku adiunkta, dwukrotna laureatka nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008), zdobywczyni Sopockiej Muzy dla Młodych Twórców (2011), medalu honorowego „Zasłużony dla kultury polskiej” (2014), a także stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2014, 2015).

fot. Sandra Żyłka
Herce Non classé