VIDEO

CD Promo - Song of the North

CD Promo - Modern Choral Masterpieces

Koncert dyplomowy Agaty Sierańskiej

Kościół p.w. św. Barbary w Gdańsku 4 czerwca 2012 roku

"SERIOSO - GIOCOSO" koncert współczesnej muzyki chóralnej

Kościół p.w. św. Barbary w Gdańsku 14 czerwca 2011 roku