Wydawnictwa

Płyta CD - Song of the North

  

 

  

  

       

Nagranie zrealizowano w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, w dniach 12-14 czerwca 2017 roku

Partnerzy i patroni medialni :

   

Płyta CD - Modern Choral Masterpieces

  

 

  

  

       

Nagranie zrealizowano w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku, w dniach 16-18 czerwca 2014 roku

Płyta DVD - 441 Hz

  

 

  

  

       

Materiał DVD został zarejestrowany podczas Koncertu pt. „Serioso-Giocoso”, dnia 14.06.2011 w Kościele św. Barbary w Gdańsku. Koncert stanowi część artystyczną przewodu doktorskiego Anny Wilczewskiej w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie – dyrygentura, którego promotorem jest prof. dr hab. Waldemar Górski, realizowanego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tematem rozprawy doktorskiej jest: „Wartość muzyki współczesnej w repertuarze chóru. Analiza utworów charakteryzujących się nowatorskim językiem muzycznym