Anna Wilczewska

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dyrygentury prof. dra hab. Waldemara Górskiego. Odbyła studia w ramach programu Socrates Erasmus w Conservatoire National Superieur Musique et Danse w Lyon we Francji. Dwukrotna laureatka nagród na Ogólnopolskich Konkursach Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (2006, 2008), stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2008).

Od 2008 roku jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej. W 2013 roku otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie dyrygentura, a w 2018 roku stopień doktora habilitowanego.
W 2013 roku rozpoczęła pracę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie została dyrygentem Chóru mieszanego Cantilena.

Jest założycielem i dyrygentem Chóru 441 Hz, z którym od 2006 roku prowadzi aktywną działalność koncertową, prezentując przede wszystkim repertuar muzyki najnowszej. Realizując premierowe wykonania kompozycji współczesnych, często przekracza granice estetyczne, do których przyzwyczajeni są słuchacze muzyki wokalnej. Wychodząc poza muzyczną strefę komfortu, otwiera się na eksperymenty z różnorodnymi technikami wokalnymi, wraca do natury głosu i nierzadko oddala się od tradycyjnego śpiewu techniką bel canto. Nieustanne poszukiwania pozamuzycznych inspiracji zaowocowały wieloma interdyscyplinarnymi projektami artystycznymi i współpracą ze znakomitymi artystami czy zespołami, m.in.: z Neue Vocalsolisten Stuttgart, Bobbym McFerrinem, Svenem Helbigiem, Leszkiem Możdżerem, Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Kameralną Progress, Teatrem Dramatycznym w Białymstoku czy Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Owocem pracy z 441 Hz są 3 płyty zawierające repertuar muzyki najnowszej: Serioso-Giocoso (Soliton, 2012), Modern Choral Masterpieces (DUX, 2014) oraz Song of the North (DUX, 2017).

Jest zapraszana do prowadzenia warsztatów i wykładów związanych ze specyfiką wykonawstwa wokalnej muzyki współczesnej oraz wszechstronnego rozwoju głosu. Bierze udział w pracach jury na konkursach w Polsce i za granicą; w 2019 roku była członkiem międzynarodowego jury oceniającego najlepsze chóry Walii w programie telewizyjnym Côr Cymru transmitowanym przez walijską telewizję S4C.

Całokształt jej działalności został nagrodzony Sopocką Muzą dla Młodych Twórców (2011), medalem honorowym Zasłużony dla kultury polskiej (2014), Nagrodą Miasta Gdańska Dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (2018) oraz wyróżniony Nagrodą specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego (2018).

fot. Sandra Żyłka