Fundacja NOVA ARTE

KRS: 0000423611
REGON: 221679779 NIP: 584-27-27-805
ul. Góralska 18B/8 80-292 Gdańsk
tel +48 600 664 542
e-mail: choir441hz@gmail.com
Konto Fundacji: PL 17 1090 1098 0000 0001 4894 5873
Santander Bank Polska S.A.
Statut fundacji

30 kwietnia 2012 roku Andrzej Zmeczerowski powołał aktem notarialnym Fundację Nova Arte z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd Fundacji Nova Arte stanowią:

Prezes – Sebastian Wilczewski

Wiceprezes – Sylwia Holeksa-Wilkowska

Wiceprezes – Paweł Nodzak

Rada Fundacji: Agata Sierańska, Łukasz Górczyński Andrzej Zmeczerowski

Cele Fundacji Nova Arte

1. Popularyzacja muzyki, w tym muzyki chóralnej, a w szczególności muzyki współczesnej

2. Promowanie twórczości młodych, polskich kompozytorów poprzez wykonywanie ich dzieł,

3. Promowanie wykonawców muzyki współczesnej,

4. Działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego, rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej w społeczeństwie,

5. Promocja pośród społeczności lokalnej, w tym pośród dzieci i młodzieży, wiedzy o muzyce, a w szczególności o muzyce współczesnej, rozbudzanie zamiłowania do muzyki,

6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami poprzez propagowanie polskich osiągnięć w zakresie muzyki i kultury,

7. Promocja metropolii trójmiejskiej, regionu pomorskiego i Polski w Europie i na świecie